SDT – Self-Determination Theory

W roku 1985  Edward L Deci wraz z doktorantem Richard Ryanem – opublikowali założenia teorii SDT (Self-Determination Theory) – samostanowienia się wychodzącej od 3 podstawowych potrzeb psychologicznych:

  • Potrzeby kompetencji
  • Potrzeby autonomii
  • Potrzeby związku z innymi – poczucia przynależności