Model X-Y Motywacji

Douglas Murray McGregor były student Abrahama Maslowa w 1960 roku opublikował  The human side of entreprise – gdzie opowiedział się za teorią, że indywidualne postrzeganie przez managera motywacji ma wpływ na to jak zarządza swoim personelem. Przedstawił dwa podejścia do motywacji nazwane teorią XY.

Podejście X do pracownika zakłada, że pracownik z zasady nie lubi swojej pracy, wykonuje ją bo musi w jakiś sposób zarobić na życie. W konsekwencji unika podejmowania odpowiedzialności, kieruje się swoim własnym zyskiem, z ulgą przyjmuje dyrektywny styl zarządzania, który zdejmuje z jego pleców konieczność podejmowania wysiłku intelektualnego i angażowania się. Menadżerowie, którzy w ten sposób widzą swoich pracowników częściej używają autorytarnych sposobów zarządzania, w większym stopniu kontrolują poczynania pracowników i stosują prostą motywację kija i marchewki.

Podejście Y zakłada, że pracownik chętnie wykonuje pracę nawet bez konieczności stosowania zachęt oraz nagród. Jest wewnętrznie zmotywowany możliwością samorozwoju i sam szuka większej odpowiedzialności

.