Kompetencje emocjonalne

Daniel Goleman, amerykański psycholog, wykładowca i publicysta naukowy znany jest z rozpropagowania pojęcia Inteligencji Emocjonalnej szerokiej publiczności. Jego bestselerowa książka Inteligencja emocjonalnaSukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami, sprzedała się w 40 krajach w sumie w ponad 5 000 000 egzemplarzy.

Podstawowymi kompetencjami emocjonalnymi i społecznymi wg Golemana, w dużej mierze powtórzone za Peterem Saloveyem są:

Znajomość własnych emocji – czyli samoświadomość, którą buduje się przez

 • Umiejętne rozpoznawanie oraz nazywanie doświadczanych emocji
 • Umiejętność zrozumienia przyczyny swoich uczuć
 • Rozpoznawanie różnicy pomiędzy emocją (chęcią działania), a działaniem

Kierowanie emocjami – czyli samoregulacja, którą rozwija się przez

 • Lepsze znoszenie frustracji oraz naukę panowania nad złością
 • Ćwiczenia wyrażania złości w społecznie akceptowalny sposób
 • Zmniejszenie liczby autodestrukcyjnych zachowań oraz myśli np. dzięki stosowaniu terapii poznawczo-behawioralnej
 • Umiejętne radzenie sobie ze stresem np. dzięki ćwiczeniom oddechowym, medytacji, rozpoznawaniu i nazywaniu źródeł niepokoju

Rozpoznawanie emocji u innych – czyli empatia rozwijana przez

 • Próby analizowania i opisywania sytuacji z perspektywy innej osoby, mówieniu w imieniu kogoś kto ma inne poglądy i próba obrony tezy, z którą się nie zgadzamy
 • Obserwowanie zachowań innych ludzi i próby wysnucia na tej podstawie wniosków dotyczących ich stanów emocjonalnych
 • Uczenie się rozpoznawania emocji z mimiki twarzy, postawy ciała i gestów
 • Rozwijanie umiejętności słuchania

Nawiązywanie i podtrzymywanie związków z innymi – czyli umiejętności społeczne, rozwijane dzięki

 • Uczeniu się o innych kulturach i granicach społecznie akceptowalnych zachowań w danej kulturze
 • Analizowaniu stosunków międzyludzkich
 • Ćwiczeniu umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • Rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych
 • Rozwijaniu umiejętności współpracy oraz pracy w grupach

Zdolność motywowania się – czyli automotywacja rozwijana przez

 • Ćwiczeniu umiejętności wyznaczania celów i skupieniu się na osiągnięciu wyznaczonego celu
 • Ćwiczeniu zdolności skupiania uwagi
 • Ćwiczeniu samokontroli oraz umiejętności “opóźnionej gratyfikacji”