Flow – stan emocjonalny

Mihaly Csikszentmihalyi – studiował psychologię “zabawy” i zauważył ze podczas zaangażowania się w zabawę ludzie przezywają cos co nazwał doświadczeniem autotelicznym  – od słów: auto – ja i telos – cel.

W tym doświadczaniu cel jest samo-spełniający się a działanie jest nagrodą samą w sobie. Do kontynowania działania i osiągania rezultatów nie jest potrzebna żadna motywacja zewnętrzna, a ludzie będący w tym stanie zaangażowania potrafią zatracić poczucie czasu i poczucie własnego ja w podjętym działaniu. Ten stan wysokiej koncentracji i wybuchu wewnętrznej motywacji nazwał “przepływem” –  z ang. flow.

Mihaly zaobserwował, że w trakcie przepływu u ludzi

  • Cel wydaje się bardzo wyraźny, a podjęte działania przynoszą natychmiastowy oczekiwany skutek
  • Występuje zgodność pomiędzy tym co masz zrobić, a tym co potrafisz zrobić. Działanie tylko nieznacznie przerasta twoje umiejętności, na tyle by było jasne, że rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki i jesteś w stanie je odnaleźć przy zwiększonym wysiłku.
  • Ludzie potrafią zatracić się w wykonywanym zadaniu, stracić poczucie czasu czy wręcz poczucie własnego ja.
  • Samo działanie daje natychmiastową przyjemność

Swoje spostrzeżenia zebrał i opublikował w 1975 roku w pracy: Beyond Boredom and Anxiety: Experiencing Flow in Work and Play

By Ehirsh - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17654671
Mihaly Csikszentmihalyi